Thi's avatar

Đinh Anh Thi

Chào bạn! Tôi là Thi, một người thích Toán, thích lập trình và không ngừng tự học. Trên trang này, tôi muốn chia sẻ với bạn những thứ hay hobổ ích tôi biết được.

Về tôi CV của Thi English

(xem những câu nói hay khác)

Dự án gần đây

xem tất cả

Sách tôi vừa đọc

xem toàn bộ sách

6 / 10 sách trong năm 2018

Toán học và công nghệ

xem đầy đủ

Ghi chú của tôi

Bạn không thể nhớ hết mọi điều.

mynote.dinhanhthi.com
Tôi thiết kế riêng theme NoteTheme và ghi chú tất cả những gì mình học được tại trang này.
My note

Hình vẽ gần đây

xem những hình khác

Liên hệ

rất mong nhận được phản hồi của bạn