Những câu nói tôi thích

lời hay ý đẹp

CV của Thi Ghi chú của Thi
1 2

Nếu cho người khác một con cá, bạn chỉ nuôi sống người đó một ngày. Còn nếu dạy anh ta cách câu cá, bạn sẽ nuôi sống anh ta cả đời.

― Lão Tử ―

Mọi người bạn gặp luôn hỏi bạn có nghề chưa, lấy vợ chưa hay đã mua nhà mới chưa, cuộc sống với họ giống như một quá trình mua sắm hàng ngày. Họ có hề hỏi bạn là bạn có đang hạnh phúc hay không?

― Heath Ledger ―

Đừng khóc vì những chuyện đã qua, hãy cười vì nó đã xảy ra.

― Dr. Seuss ―

Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra 10,000 cách khiến nó không thành công thôi.

― Thomas A. Edison ―

Bí mật của việc tiến lên phía trước chính là ở cách bạn bắt đầu.

― Mark Twain ―

Tin vào chính mình có nghĩa là bạn đã thành công một nửa.

― Theodore Roosevelt ―

Giáo dục là vũ khí lợi hại nhất mà con người có thể dùng để thay đổi thế giới.

― Nelson Mandela ―

Tôi tư duy tức tôi tồn tại.

― René Descartes ―

Hãy cứ khát khao, hãy cứ dạy khờ.

― Steve Jobs ―

Nếu bạn không thể giải thích nó đơn giản hơn, có nghĩa bạn chưa hiểu nó đủ tốt.

― Albert Einstein ―

Tình yêu là một giáo viên tốt hơn trách nhiệm.

― Albert Einstein ―

Mọi thứ nên được làm đơn giản càng nhiều càng tốt chứ không phải đơn giản hơn.

― Albert Einstein ―

1 2