Những câu nói tôi thích

lời hay ý đẹp

CV của Thi Ghi chú của Thi
1 2

Bạn có thể biết tên của một loài chim bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới nhưng khi bạn xong, bạn không biết gì về loài chim đó... Thay vào đó hãy nhìn vào nó, xem nó đang làm gì, như thế nào. Tôi đã học được rất sớm rằng việc biết tên một thứ và biết về một thứ là rất khác nhau.

― Richard Feynman ―

Khi bạn hiểu điều gì đó rồi, bạn có thể tìm hình hài toán học định hình việc hiểu đó. Toán học không cung cấp sự hiểu đó của bạn.

― Leslie Lamport ―

Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.

― Albert Einstein ―

Khi bạn thỏa mãn với bản thân rằng một định lý là đúng thì bạn mới bắt đầu đi chứng minh nó.

― George Pólya ―

Hãy luôn nhớ rằng, bạn luôn làm con trước khi trở thành một ông bố.

― Cha tôi ―

Hai thứ là vĩnh hằng trên thế giới này, vũ trụ và sự ngu muội của con người. Tôi không chắc lắm về vũ trụ.

― Albert Einstein ―

1 2